Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Başkan'ın Mesajı
Türkiye’ye Değer Katmak için Mobil Katma Değerli Servisler Sektörü Temsilcileri El Ele Verdik…

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mobil sektörde iletişimin yanı sıra kurumsal ve bireysel katma değerli servisler büyük önem taşıyor. Bu alanda sunulan servisler tüketicilerin hayatını kolaylaştırdığı gibi, yenilikçi teknolojileri kullanması, servislerden elde edilen gelire karşılık ödenen vergiler ve yaratılan nitelikli işgücü olanakları da ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Ancak çoğu zaman, mobil katma değerli servisler sektöründe regülasyonlar teknolojinin gerisinden geliyor. Sektörde yapılması gereken bu düzenlemelerin tüketicilerin haklarını korurken, sektörün önünü tıkayacak ölçüde kullanım zorluğu ve kısıtlamalar getirmemesi de büyük önem taşıyor.

Ne var ki, içinde bulunduğumuz dönemde, mobil sektöre katma değerli servisler sunarak, elde ettikleri gelir sonucunda Türkiye’ye önemli bir vergi kazancı yaratan, çok sayıda nitelikli işgücü istihdam ederek Türkiye’nin işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunan katma değerli servis firmaları, bu düzenlemeler sonrasında gelen çeşitli kısıtlamalar ve kullanım zorlukları nedeniyle katma değerli mobil servis kullanımında ortaya çıkan büyük oranda düşüşün ardından önemli gelir kayıpları yaşamış, bu da ödedikleri vergi miktarının önemli ölçüde azalmasına, sağladıkları istihdamın ise zorunlu olarak azalmasına yol açmıştır.

Sektörün önündeki bu sorunların elbirliğiyle çözülmesi amacıyla mobil katma değerli ürünler ve servisler sunan firmalar bir araya gelerek, yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu ortamda mobil katma değerli servisler sektörünü büyütmek ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği’ni (MOBİLSİAD) kurma kararı aldı ve 2009’da da derneğimiz faaliyetlerine başladı.

MOBİLSİAD, teknolojiyi aynı hızda ve kolaylıkta izleyemeyen regülasyonlar sonucu daralan katma değerli servisler sektörünü yeniden büyütme, bu alanda sağlıklı düzenlemelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunma ihtiyacına yanıt veriyor. Tüketici haklarına riayet eden, mevcut düzenlemelere göre inovatif ürün ve hizmet geliştiren, yurt içi ve yurt dışında ticaret yapan şirketlerin birlikte ortak menfaatlerine hizmet eden bir yapıda olan MOBİLSİAD, tüketiciler, operatörler, üretici firmalar dahil sektördeki tüm tarafları korumayı, düzenlemelerin tüm sektörün faydasına olacak şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak sektörün büyümesini sağlamayı ve tüm partileri buluşturan ortak bir platform olmayı amaçlıyor.

Kurulduğundan bu yana geçen kısa sürede yapılan gerek Ulaştırma Bakanlığı ve BTK nezdindeki toplantılarda, gerekse operatörlerle olan toplantılarda MOBİLSİAD’a çok iş düştüğü ve sektörü çok iyi anlatması gerektiği gerçeği ortaya çıkmış ve bu konuda fikir birliğine varılmıştır. Bu doğrultuda, mobil telekomünikasyon işletmecilerinde katma değerli servisler kullanılmaya başladığından beri süregelen çok büyük bir teknoloji ve kullanıcı deneyimi know-how’ına sahip üyelerden oluşan MOBİLSİAD, mobil içerik ile ilgili regülasyonlar oluşturulurken üzerine düşecek görevleri yerine getirmeye ve mevcut know-how’ını ve deneyimli yazılım ve yönetim kadrolarını her türlü desteği vermek üzere kullanmaya da hazırdır.