Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Gerçek Kişiler İçin:
1. İmzalı Gerçek Kişi üyelik formu
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Arkasına isim yazılı 1 adet vesikalık fotoğraf

Tüzel Kişiler İçin:
1. İmzalı Tüzel Kişi üyelik formu
2. Tuzel kişiliğin mevcudiyetini belgelemek bakımından Ticaret Odasından alınan bir Faaliyet Belgesi
3. Tüzel Kişinin dernek üyesi olmasına ilişkin kararı içeren bir organ kararı 
4. Dernekte şirketi temsil etmek üzere Yönetim kurulu üyesi veya başkanı yetkilendirilmişse bu kişilere ait imza sirküleri
5. Dernekte şirketi temsil edecek kişinin Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Arkasında isim yazılı 1 adet vesikalık fotoğraf