Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üyelik Kriterleri
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Haberleşme, Bilişim ve Medya Sektöründe Mobil  Teknoloji Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli  Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji sağlayan ve bu alanlarda lisanslı en az bir Telekom operatörü ile doğrudan veya dolaylı olarak çalışan gerçek kişiler, şirketler ve/veya bu şirketlerin içinde yer aldığı şirketler grupları/Holdingler de dahil olmak üzere tüzel kişiler, kendilerini temsile yetkisi olan gerçek kişiler aracılığı ile olmak üzere Medeni Kanun’un derneklere ilişkin hükümleri, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve bu Tüzükte belirtilen hüküm ve sınırlamalara uygun olarak Derneğe üye olabilirler.

Derneğe üye olmak isteyenler en az 2 (iki) üye tarafından aday olarak önerilmelidirler.

Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır ve akabinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Yabancı uyruklu kişiler, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip oldukları takdirde, Derneğe üye olarak kabul edilebilirler. 

Derneklere üye olmaları yasal ve özel düzenlemeler ile yasaklananlar, Derneğe ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.